OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje, w związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: FORMAT, ul. Ogrodowa 20, 40-759 Katowice, osobą do kontaktów: Bożysław Sawicki.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas administrator danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: formart.post@home.pl 
adres pocztowy: Ogrodowa 20, 40-759 Katowice.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania formularza bądź podczas wysłania do nas maila z zapytaniem.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez FORMAT?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania oferty na podstawie której będzie wykonana usługa, które świadczy nasza firma w tym do:
• umożliwienia wysłanie oferty na wykonanie usługi drogą elektroniczną
• realizacji umowy
• obsługi reklamacji zamontowanych produktów (dojazd do siedziby klienta) w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc przygotować ofertę oraz wykonać , a tym samym świadczyć Ci usługę:
• adres e-mail, nr telefonu oraz adresu (miejsce montażu).
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec FORMAT, w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
• naszym pracownikom którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez  do czasu wykonania usługi a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usług,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
NIE
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
NIE

-= powrt =-